Førende virksomhed indenfor massageordninger til virksomheder

IT-Systemet blev afgørende for vores kunde, der er en førende virksomhed indenfor massageordninger til virksomheder.

Med forebyggende behandlingsordninger til alle typer virksomheder i hele Danmark, arbejder vores kunde hver dag på at være en aktiv bidragsyder til et markant forbedret arbejdsmiljø ude på arbejdspladserne. 

Da Ampleo mødte kunden, var det en relativ lille virksomhed. De havde mange administrative opgaver, der blev løst manuelt, og det fungerede fint på grund af virksomhedens størrelse. Men da de begyndte at vokse i højt tempo, vurderede de hurtigt, at de ikke kunne fortsætte deres vækst og samtidig være effektive, hvis ikke de fik struktureret deres arbejdsgange. Der var simpelthen for mange ubeskrevne processer og know-how hos enkelte medarbejdere, som skaber en sårbarhed hos en virksomhed. De havde et IT-System, der var både tungt og statisk. Det kunne sagtens håndtere de mest grundlæggende processer, men ikke ret meget mere end det. De havde derudover købt IT-Programmer løbende efter behov, bl.a. havde de et booking-system, der primært var bygget til frisører, og derfor ikke var det helt rigtige for kunden. Desuden havde de et vagtplanlægningssystem, der ikke talte sammen med bookingsystemet eller nogle af deres andre IT-Systemer.   

Kunden havde altså brug for et IT-System, der kunne hjælpe dem på deres vækstrejse, således at deres medarbejdere kunne løfte flere kunder og opgaver på samme tid, både fordi de fik hjælp af et IT-System, men også fordi det var et IT-system, der kunne forbinde alle deres programmer. 

Udgangspunktet for et nyt setup er Microsoft Dynamics 365, der fungerer som bindeleddet mellem de andre IT-Systemer. Kunden benytter i dag et vagtplanlægningsværktøj, der hedder Tamigo, der er bygget sammen med Dynamics 365. Det fungerer sådan, at når vagterne er booket, ryger de over i CRM-Systemet. Det giver først og fremmest et overblik i CRM-Systemet, men mindst lige så vigtig, er koblingen videre til et særskilt bookingsystem. På den måde taler de forskellige IT-Systemer sammen helt automatisk gennem CRM-Systemet.  

Implementeringen af de forskellige IT-Systemer har været med til at hjælpe kunden på den vækstrejse, de har været – og er på. Ikke nok med at det har givet en kæmpe besparelse i arbejdstid så den enkelte medarbejder kan nå mere, det har også rykket viden fra medarbejderne til IT-Systemet, så kundens situation er meget mindre skrøbelig ved udskiftning i medarbejderstaben.  

 

Hvorfor vælge Ampleo? 

I mange tilfælde er der flere, der byder på en opgave om at implementere et nyt IT-System. Ampleo blev valgt, fordi vi forstod kundens forretning, vi kom med konkrete forslag til, hvordan planen skulle eksekveres, og vi kom med løsningen på det rigtige problem. Det var helt afgørende for kunden at finde en IT-Udbyder, som de havde stor tiltro til, fordi deres IT-Systemer er et centralt værktøj i deres virksomhed, og hvis ikke problemet blev løst, ville de ikke kunne fortsætte den vækstrejse, de var påbegyndt.