Byggeprojektplanlægning og økonomisk overblik

Region Hovedstadens Center for Ejendomme er ansvarlige for at opføre og vedligeholde regionens bygninger, herunder alle hospitalerne i regionen. Der er mange projekter af stor kompleksitet, der skal styres, både hvad angår fremdrift og økonomi.

Processen var styret i en kombination af håndskrevne dokumenter og Excel-ark. Dette gjorde arbejdet ineffektivt og risikabelt. Dette medførte at projekter ofte gik over budget.

Ampleos løsning

Ampleo leverede en PowerApp løsning, der understøtter hele processen omkring et byggeprojekt.

Faserne i et byggeprojekt omfatter;

  • Vurdering af det samlede projekt.
  • Beslutning om hvilke bygninger eller områder, der skal indgå.
  • Definering af hvilke puljer der skal finansiere opgaven.
  • Identificering af stakeholders mv.

Når projektet er godkendt, bliver der lagt planer for tidslinjer for at kunne følge og sikre fremdrift i projektet.

Alle faserne, projektstyringen og økonomisk opfølgning og overblik bliver styret i Ampleos PowerApp løsning.

Til løsningen er der også produceret omfattende rapporter i PowerBI. Disse giver et samlet overblik over økonomi og fremdrift på tværs af porteføljen.

Samtidig er der lavet integration til Region Hovedstadens Office365 kontaktkartotek, så man let kan finde de rigtige personer på tværs af organisationen og deres samarbejdspartnere.

Resultat

Ampleos PowerApp løsning har hjulpet Region Hovedstaden med at standadisere den måde, de arbejder på. Dette betyder at kvaliteten i projekterne er steget og man har mindsket risikoen for fejl. Samtidig oplever Region Hovedstaden, at de har sparet meget tid på det der før var manuelle operationer.

Samlet set er kvaliteten på arbejdet steget, overblikket er blevet bedre, og der er færre skred i økonomien.