Effektiv konsulenthåndtering med Power App løsning

Siden 1999 har GTS Nordic forbundet konsulenter, entreprenører og freelancere med virksomheder rundt om i Norden. GTS Nordic fungerer derfor som lokal arbejdsgiver, der hjælper virksomheder med at sikre, at udenlandske konsulenter har de rigtige ansættelseskontrakter og opholdstilladelser. Samt at de bliver ordentlig indkvarteret. Desuden er GTS Nordic også ansvarlig for lønudbetaling.

GTS kom til Ampleo med ønsket om at strømline deres arbejdsgange, øge automatisering og overblik, samt sikre data på en forsvarlig måde.

Ampleos løsning

Ampleo startede med at gennemgå de daværende systemer og arbejdsgange hos GTS. Vi identificerede hurtigt, hvordan vi bedst muligt kunne få skabt et nyt system, der kunne rumme alle de nødvendige behov.

De gamle Excel-ark blev skiftet ud med en Power Apps løsning, der er tilpasset både det svenske og danske marked. Den nye løsning kan automatisk beregne løn, skat, ferie, pension, udlæg og andre poster, der er relevante i forbindelse med udbetaling af løn.

Systemet kan ligeledes generere en færdig lønseddel og en faktura til kunden. Processen er automatiseret, så man kan spare tid på at skrive individuelle mails.

Samtidig lavede vi en selvbetjeningsportal, hvor konsulenterne på en sikker måde kan uploade dokumenter som CV og opholdstilladelse, samt løbende opdatere deres stamdata.

Resultat

GTS Nordic har i dag fået en Power Apps løsning, der har effektiviseret arbejdsgangene betydeligt og ikke mindst reduceret fejl. Dette sparer virksomheden en masse tid og energi på at skulle løse.

Samlet set sparer GTS mange timer pr. medarbejder månedligt på opgaver, der nu er standardiserede og automatiserede. Der er kommet datasikkerhed samt fuld sporbarhed og overblik.  Både den individuelle medarbejder såvel som ledelsen har indsigt i lønudbetalingerne og faktureringen.