Din digitale rådgiver

Uvildig digital rådgivning i øjenhøjde. Som godkendt SMV Digital rådgiver kan Ampleo hjælpe din virksomhed med at få data, viden og udviklingsprojekter i bevægelse med formålet at udvikle din forretning.

Din personlige digitale rådgiver

Som godkendt SMV Digital rådgiver bringer vi dine udviklingsprojekter i bevægelse. Det frigiver tid til, at du kan koncentrere dig om at drive og udvikle din forretning. Som SMV Digital rådgiver er Martin Lundberg-Jensen uddannet til at tage en drøftelse med din virksomhed om vigtigheden af digital omstilling, digital bogføring, digital sikkerhed og E-handel generelt samt gøre opmærksom på eventuelle foranstaltninger, som I bør implementere som en led i jeres digitale omstillingsprojekter eller ved identificering af konkrete sikkerhedsrisici.

Hvad er SMV digital?

SMV:Digital, som hører under Digitaliseringsstyrelsen, hjælper små og mellemstore virksomheder med at omstille sig digitalt med henblik på at skabe vækst og arbejdspladser. Virksomhederne kan søge om tilskud til rådgivning, investeringer i ny teknologi, de kan deltage i kompetenceudvikling og de kan finde vejledning om digital forretningsudvikling.

Få tilskud til digitalisering

Har du ambitioner om at styrke din virksomheds vækst og konkurrenceevne gennem udnyttelse af data? SMV:Digital åbner løbende for tilbud, hvor du kan søge tilskud til privat rådgivning, investering i IT og teknologi eller få hjælp til at udvikle dine egne eller dine medarbejderes digitale kompetencer.