Implementering af IT-løsninger

Organisatorisk implementering af IT-løsninger, IT-projekter, IT-outsorcing og digital transformation kan være en udfordrende proces, men der findes nogle gode retningslinjer og best pratices, der kan hjælpe jer med at skabe succes, og sikre, at jeres medarbejdere ændrer adfærd samt adopterer de nye arbejdsgange og løsninger med god forandringsledelse.

Den gode implementering – fra analyse til handling

Få den bedste skræddersyede løsning. Fra analyse til handling. Vi sidder klar til at designe og kode jeres kommende IT-projekt. Vi har siden 2018 inspireret organisationer med forandringsledelse i deres Microsoft Dynamics løsninger.

 

Vi tror på, at gevinstrealisering handler om god IT-ledelse

Derfor zoomer vi ind på at optimere kulturen, sammenholdet, den tekniske løsning, projektets plan, kravsspecifikationen, migrering af data fra andre fagsystemer, levering, afprøvning og teamets rejse mod det fælles mål.

Et implementeringsforløb kan være konstrueret til at understøtte forskellige formål som eksempelvis:

  • Implementering af ny software.
  • Implementering af ny strategi.
  • Implementering af ny proces.
  • Implementering af samarbejdsformer.

Vi tegner rejsen i fællesskab, og definerer de aktiviteter, der skal til, for at I kommer i mål. Herunder de forretningsmæssige konsekvenser af projekterne. Vi hjælper jer helt i mål.

Hos Ampleo får du stærke koncepter med digitale løsninger samt erfarne konsulenter med høj faglighed og speciale i forandringsledelse. Det giver jer grobund for bedre performance. På den måde kommer du og din virksomhed bedst i mål med jeres milepæle, værdier og digitale transformation.

Jeres udbytte når Ampleo hjælper med implementeringen:

  1. Organisatorisk implementering af IT-løsningerne giver jer et komplet overblik over jeres nuværende IT-situation, og mulighed for at skabe succes gennem effektiv digital transformation, sund organisationsstruktur samt et solidt IT-landskab.
  2. Fokus fastholdes på den gode kontinuerlige optimering, mens det nye IT-landskab effektiviserer jeres arbejdsgange, minimerer risikoen for fejl samt giver et bedre analyseoverblik.
  3. IT-løsningerne er lettilgængelig og intuitive at arbejde med for alle brugere med hurtigere kommunikation, fremtidige beslutninger og procesforbedringer.
  4. Du skaber et match mellem det, din virksomhed ønsker at anskaffe, projektets risikoprofil og den valgte indkøbsform, desuden maksimerer I de potentielle gevinster.

Initiering

Analyse og afklaring indledes. Vi sætter fokus på den ønskede ændring. Roller, initiativer og opgaver defineres. Vi involverer de forskellige interessenter tidligt i processen. På den måde, kan vi definere klare

specifikke, målbare, opnåelige, relevante og tidsbegrænsede mål for implementeringen.

Viden bringes i bevægelse. Klare roller og snitflader defineres, så alle ved, hvad de skal gøre – før, under og efter selve IT-implementeringen.

Vi analyserer potentielle risici og udfordringer, der kan opstå under implementeringen, og udvikler en plan for at håndtere dem. Dette kan omfatte tekniske problemer, manglende ressourcer, tidsforsinkelser osv.

En klar organisering og rollefordeling gør det nemmere at gennemføre den digital transformation på en god og effektiv måde. Organisationen binder IT-processen sammen, og sikrer, at de forskellige led i processen fungerer.

DSC09303

Planlægning

Der afvikles indledende workshops til afklaring af forretningsprocesser samt feedbackworkshop med input til det aktuelle IT-landskab.

En implementeringsplan hjælper med at identificere ressourceallokeringen, der afgør, hvilke ressourcer til implementeringen, der er behov for, herunder menneskelige ressourcer, finansiering, teknologi og eventuelle andre materialer eller tjenester.

Den endelige rapport som afslutning på analysen vil indeholde en opsummering på de informationer, der er samlet sammen under analysen samt et overblik over den fremtidige digitale proces samt et bud på IT-landskabet, samt hvordan det dækker de forskellige forretningsområder.

Med stakeholder-involvering identificerer vi alle interessenter, der påvirkes af implementeringen, både interne og eksterne. Mens vi udvikler en kommunikationsplan for at informere og engagere disse interessenter på en passende måde.

Med udgangspunkt i den udarbejdede rapport, bliver implementeringen planlagt med fokus på gevinstrealisering og forandringsledelse. Tidsplanen fordeler ansvar, og sikrer overblik samt definerer, hvor de enkelte komponenter samt IT-landskabet falder på plads.

Udførsel

Projektet udføres. Alle er tydeligt inddraget og tager medejerskab. Vi samler op og justerer ind. Der kommer mange små korrektioner undervejs. Der afvikles test og verificering af løsning og data. Der foretages løbende afslutning af funktionsområder.

For udvikling af software vil der være behov for en test af, om programmet er leveret og klar til overtagelse. Overtagelsesprøven følges op af en driftsprøve, hvor løsninger og integrationer testes i en egentlig driftssituation, bl.a. med måling af svartider, driftseffektivitet mv.

Når jeres IT-projekt formelt er sat i gang og arbejdet med kravsspecifikation/behovsopgørelse er afsluttet, bringes anbefalingerne i spil. Der kan her være behov for en centralt forankret og autoritativ kilde til rammearkitekturkrav og andre dokumenter, der kan hjælpe din virksomhed til at overholde og realisere rammearkitekturen.

Forankring

En aktiv implementering kræver fortsat ledelsesbevågenhed og et kritisk indblik på de fortsatte processer. Derfor er det vigtigt, at vi skaber en klar sammenhæng mellem behov og IT-anskaffelsesform med lettere kravsspecifikationer og mere agilitet.

Hvis implementeringen involverer ændringer i arbejdsprocesser eller brug af nye teknologier, hjælper vi jer med at udvikle en plan for uddannelse og træning af jeres medarbejdere.

Derudover er det vigtigt, at vi fastholder fokus på deling af best practices omkring organisering og roller. Desuden bringer vi IT-portefølje- og snitfladelandskab i spil.

Målgruppen er ledelsen og det medarbejderteam, der er med til at gennemføre processen, herunder forretningen og evt. involverede IT-arkitekter.