Flere kunder og hurtigere svartid med CRM

Adecco en af verdens største vikar- og rekrutteringsvirksomheder. De matcher hver dag mennesker med det rette job eller den rette opgave. For en virksomhed som Adecco er det altafgørende, at potentielle kunder hurtigt får svar på deres henvendelser, samt at der følges op på eksisterende kunder.

Da Adecco tog kontakt til Ampleo, havde de allerede afsøgt markedet for en CRM-løsning, men var hidtil blevet præsenteret for omfattende løsninger, der ikke kunne levere nøjagtig det, de skulle bruge.

En af udfordringerne var, at Adecco ønskede hurtig opfølgning på leads, som kom ind via en kontaktformular på deres hjemmeside. Der var derfor brug for at få processen automatiseret og systematiseret.

Ampleos løsning

Baseret på Adeccos ønsker, udarbejdede Ampleo et Microsoft Dynamics 365 CRM løsnings-forslag, der lige præcis løste alle de udfordringer, Adecco stod med. Samtidig var det markant mindre i omfang end de løsninger, Adecco tidligere var blevet præsenteret for af andre leverandører.

Løsningen, der er implementeret hos Adecco, dækker over flere områder inden for salg og marketing.

Der blev sat en ny marketing automation løsning op.  Formålet var at sende kunder og leads relevante henvendelser, baseret på tidligere interaktioner, interne data samt besøg på forskellige dele af hjemmesiden.

For salg blev det meget lettere at følge op på aftaler og deadlines. Telefonsystemet blev integreret, så de kunne spore både på indkomne og udgående opkald.

Leads blev automatiseret ved, at de lige efter kontakt via hjemmesiden eller andre kanaler hurtigt blev sendt videre til den rigtige afdeling. Samtidig sørger en automatisering for at sende en henvendelse videre til afdelingsledelsen, hvis der ikke er ageret på henvendelsen inden for den fastsatte tid.

Løsningen bliver løbende udbygget med integration til andre relevante systemer. Dette sker nemt og smidigt, da Dynamics 365 CRM løsningen netop er gearet til dette.  Ampleo har udviklet en integrationsmotor, der gør det muligt at levere hurtigt.

Resultat

I dag fungerer Ampleos Microsoft Dynamics 365 løsning som et centralt system hos Adecco.

Samlet set har den nye løsning leveret en meget mere effektiv og sammenhængende salgs- og kundestyringsindsats hos Adecco. Der spares først og fremmest meget tid på administrative opgaver. Salget er også steget som konsekvens af hurtige og korrekte henvendelser.

Rapporteringen er stærkt forbedret, hvilket skaber øget synlighed for ledelsen, så de kan træffe de rigtige valg og fokusere på de bedste strategier. Der opstår færre fejl, hvilket skaber en større kundetilfredshed.

Adecco siger om samarbejdet

Tidligere havde vi ikke et CRM-system, så vi er glade for, at vi i dag har et, der hjælper os i vores daglige arbejde. Vi har fået optimeret processer, der er forretningskritiske, og vi kan i langt højere grad tracke og forbedre vores arbejde. Ampleo har fra start forstået vores forretning, og har lavet en løsning, der passer til vores organisation. Når vi har ændringer eller rettelser til vores løsning, har Ampleos medarbejdere hurtigt været behjælpelige med at finde en løsning.   

Ane, CEO