Microsoft Dynamics 365

Med Microsoft Dynamics 365 kan I samle virksomhedens IT systemer et sted

 

Mange virksomheder har behov for flere forskellige IT løsninger, som tjener forskellige formål. I langt de fleste tilfælde har hver afdeling en eller flere IT løsninger, som hjælper dem til at nå deres mål. Men hvis ikke de forskellige IT løsninger i de forskellige afdelinger taler sammen, bliver det hurtigt en udfordring at arbejde sammen på tværs af afdelinger. Om ikke andet bliver det tidskrævende, fordi dataudveksling hurtigt bliver en manuel opgave. Det er her Microsoft Dynamics 365 kommer ind i billedet. Med Microsoft Dynamics 365 er det nemt at forbinde IT løsninger i et større netværk, hvor Dynamics 365 samler de forskellige løsninger.

Løsningerne kan både sende og modtage data fra andre IT løsninger via API, Power Automate, 3. parts integrationssystemer eller Ampleos integrationer. På den måde er der uendelige kombinationsmuligheder. Jeres virksomhed kan derfor trygt fortsætte med den foretrukne IT løsning, selvom I skal have et nyt CRM-system. Hvis ikke der i forvejen findes en måde at integrere IT løsningen til Microsoft Dynamics 365, så udvikler Ampleo det.

Hvad er Microsoft Dynamics 365?

Dynamics 365 består af moduler til salg, service og marketing. Løsningen er bygget på Microsofts PowerPlatform, hvilket giver direkte adgang til andre stærke løsninger som PowerBI, PowerApps, PowerAutomate og hele Office365 platformen.

Modulerne i Dynamics 365

null

Marketing

Tag ejerskab over dine kunderelationer

Få direkte kontakt med dine egne kunder på dine vilkår. Forudsig kundernes hensigt om at levere det rette indhold på den rette kanal på det rette tidspunkt.

Sammenkæd kundedata

Saml transaktions-, adfærds- og demografidata – i stor skala og ved hjælp af forudindstillede connectorer – for at opbygge en 360-graders visning af kunderne. Gør det nemmere at afstemme modstridende og uorganiserede data med AI-drevet identitetsstyring.

Beskyt kundernes personlige oplysninger

Respektér kundernes personlige oplysninger, og opbyg tillid med indbyggede værktøjer, der lagrer og administrerer samtykke på en sikker platform med brancheførende overholdelse.

Forbind oplevelser

Forbind alle aspekter af kundeoplevelsen – data, kanaler, indhold og platforme – for at sikre et ensartet engagement på tværs af alle berøringspunkter. Levér forbundne kundeoplevelser på tværs af alle berøringspunkter med AI-organiserede forløb.

Design kundebaserede oplevelser

Organiser forløb og kampagner i realtid baseret på kundernes handlinger for at vælge den kanal, den leveringstid og det indhold, der er mest relevant.

Styr arrangementer og kurser

Du kan opsætte arrangementer og tillade deltagere at melde sig til, tilkøbe overnatning og sammensætte deres eget program. Arrangementer kan både være ’On Location’, online eller hybrid med fuld integrering med Microsoft Teams.

null

Kundeservice

Styrk forholdet med dine kunder

Kunder i dag forventer et højt niveau af service fra de virksomheder, de arbejder med. Bedre muligheder for at supportere virksomhedens kunder, både reaktivt og proaktivt, styrker forholdet og sikrer langvarige relationer og mere salg.

Omnichannel service

Ikke blot forventer kunder højt niveau af service, de forventer også at finde det på de platforme, de foretrækker. Der kan understøttes en samlet oplevelse på tværs af alle kanaler, herunder mail, telefon, chat, AI robotter og selvbetjening.

Løs problemer hurtigere

Ved brug af eksisterende data, tidligere erfaringer, AI og regelsæt kan kundeservice hurtigt prioritere og løse sager for kunderne, så de får den bedst mulige oplevelse. De rigtige ressourcer kan hurtigt identificeres, så opgaver ikke venter længere end nødvendigt.

Forbedret sagshåndtering

Styrk performance i din kundeservice ved at strømline processer, automatisere arbejdsgange, forbedre arbejde på tværs og levér personlige interaktioner med kunderne. Det øger loyaliteten.

Field service management

Få det fulde overblik over opgaver, der skal løses på kundens adresse. Planlæg ruter for teknikere og andet personale, hold styr på reservedele på lager og brugt til service. Koordiner og bekræft aftaler med kunderne.

Projektstyring

Håndtering af større projekter og leverancer hos kunder kan planlægges, og de rigtige ressourcer kan allokeres til opgaven. Styring af profiler med kompetencer, erfaring og ledig tid samt projektstyring med opgaver, milepæle og projektoverblik.

null

Salg

Struktureret pipeline til højere omsætning

Styring af virksomhedens pipeline er gjort enkelt og fleksibelt, hvor sælgere løbende bliver mindet om opfølgninger, relevante oplysninger på kunden, og hvad de ellers måtte skulle bruge for at sikre, at en salgsmulighed bliver ført fra start til underskrift.

Prioriter dine bedste leads

Ved intelligent at bruge data fra marketing, kunder og tidligere salg, kan en virksomhed øge mængden og kvaliteten af leads, samt få hjælp til at beslutte hvilke leads der er bedst værd at forfølge.

Samarbejde om salgsprocessen

Det er let at inkludere kolleger i salgsprocessen, når og hvordan det giver mening, og uden at skulle skifte mellem applikationer. Integrationer med Teams, Outlook og LinkedIn gør det muligt hurtigt at koordinere indsatsen.

AI assisteret salg

Ved hjælp af moderne algoritmer i løsningen kan sælgere få input til, hvilke produkter en kunde kunne være interesseret i, hvornår det er for længe siden, der har været kontakt med en kunde, og hvis et salgsmønster hos kunden ændrer sig. Værktøjer der er med til at øge omsætningen hos kunder og minimere churn.

Bedre dialog med kunderne

Med et 360 graders overblik over kunderne kan sælgere og servicemedarbejdere hurtigt se, hvad der rør sig på kunden, og sikre en bedre dialog. Overblik over åbne sager, salgsmuligheder, kommunikation mv. giver et hurtigt centralt overblik, så man kan tilpasse kommunikationen derefter.

Integreret med marketing og service

Hvis virksomheden også bruger service eller marketing løsning fra Dynamics, så er data mellem de forskellige dele tilgængelige på samme platform. Samarbejdet mellem de forskellige afdelinger bliver styrket. Marketing kan sende materiale baseret på præferencer og tidligere køb, salg kan følge med i, hvad en kunde viser interesse for i marketingkanalen og nye leads ligger klar med det samme.

Hurtigt overblik med Dashboards

Hvordan performer den enkelte sælger, afdeling eller virksomheden som helhed? Hvor meget ligger der i de forskellige dele af pipeline, hvor mange leads kommer der ind, og hvor mange bliver lukket? Dette er alt sammen spørgsmål, og flere til, som hurtigt kan besvares med et Dashboard tilpasset virksomhedens behov. Her kan man se grafer og lister over data i systemet, og dermed give et overblik for virksomheden. Skal der bruges mere detaljerede rapporter kan PowerBI rapporter indlejres direkte i Dynamics365 dashboards.

Cloud eller on-premise?

De fleste virksomheder i dag vil have stor glæde af en cloudløsning, da de her slipper for meget af det besvær, der kan følge med selv at stå for infrastrukturen. Det betyder blandt andet at:

• Der automatisk bliver rullet nye versioner på

• Adgang er både sikker og nemt tilgængelig

• Man skal ikke forholde sig til servere og drift af dem

Dertil har man adgang til alle Microsofts forskellige andre cloudservices, hvor man er mere begrænset, når man selv hoster løsningen.

On-premise kan bedst svare sig, hvis man har særlige krav om at have data på egne servere, eller har andre tekniske begrænsninger i forhold til at bruge cloud. Her skal man selv vedligeholde servere og opdatere løsningen, men ellers får man stort set den samme oplevelse.

Udgangspunktet for kundens nye IT-løsning blev Microsoft Dynamics 365, der fungerer som bindeleddet mellem deres  IT-systemer.

 

Vi har leveret en lang række CRM-systemer baseret på Microsoft Dynamics 365. Læs blandt andet om vores arbejde hos en kunde, som er en af de førende virksomheder indenfor massageordninger til virksomheder, hvor vi byggede en løsning, hvor Dynamics 365 fungerer som bindeleddet mellem deres andre IT-systemer.

Kunden benytter et vagtplanlægningsværktøj, der hedder Tamigo, som er bygget sammen med Dynamics 365. Det fungerer sådan, at når vagterne er booket, ryger de over i CRM-systemet. Det giver først og fremmest et overblik i CRM-systemet, men mindst lige så vigtig er koblingen videre til et særskilt bookingsystem. På den måde taler de forskellige IT-systemer sammen helt automatisk gennem CRM-systemet.