GTS Nordic

Indviklede Excel-formularer til beregning af løn blev erstattet med et IT-system, der i høj grad har moderniseret og forenklet denne kritiske arbejdsgang hos GTS Nordic.

 

Siden 1999 har GTS Nordic forbundet konsulenter, entreprenører og freelancere med virksomheder rundt om i Norden. De funger derfor som lokal arbejdsgiver, der hjælper virksomheder med at sikre, at udenlandske konsulenter har de rigtige ansættelseskontrakter, opholdstilladelser og bliver ordentlig indkvarteret. Derudover er GTS Nordic også ansvarlig for lønudbetaling.

Da de kontaktede os, havde de nogle forskellige ønsker til deres fremtidige IT-løsning. De havde behov for et endnu skarpere CRM-system med fokus på IT-sikkerhed som kan håndtere deres kunder og konsulenter. Derudover havde de behov for et selvbetjeningssystem, hvor den enkelte konsulent kan logge ind og uploade relevante dokumenter. Derudover havde de behov for at få automatiseret en helt forretningskritisk proces – nemlig lønberegning, som på daværende tidspunkt var en kombination af et lønsystem men også Excel-filer med lange og kringlede udregningsmetoder.

Som altid, startede vi med en dialog hvor vi gennemgik deres daværende systemer og arbejdsgange, så vi kunne finde ud af, hvordan vi bedst muligt kunne få skabt et nyt system, der kunne rumme alle de nødvendige behov. Det vi gjorde var at skifte de gamle Excel-ark ud med en Power App løsning tilpasset det svenske og danske marked, og GTS Nordic har nu et system som automatisk kan beregne løn, skat og meget mere. Derudover lavede vi en selvbetjeningsportal, hvor konsulenter blandt andet kan uploade dokumenter som CV og opholdstilladelse – på en sikker måde.

Det betyder at GTS Nordic i dag har fået en IT-løsning, som har effektiviseret arbejdsgangene betydeligt og ikke mindst reduceret fejl, som virksomheden sparer en masse tid og energi på at skulle løse.