IT-systemer må ikke stå i vejen for fundraising

Dansk Blindesamfund er en interesseorganisation, der hver dag arbejder for mennesker med synshandicap. Dette arbejde sker gennem fundraising midler fra støttere, og det er derfor afgørende, at de ansatte kan bruge så meget af deres tid på netop fundraising.

Dansk Blindesamfund havde et CRM-system, som de brugte til at administrere deres støttere. Systemet var gammelt, tungt og fyldt med manuelle processer. Fundraising-afdelingen havde ikke nogen værktøjer til at lave den kommunikation og markedsføring ud til deres støttere, som de gerne ville. På den positive side var, at økonomiafdelingen var fint tilfredse med det eksisterende system. Mest af alt fordi tallene stemte, og systemet fungerede uden afvigelser.

Man ønskede derfor et nyt system, som både fundraising og økonomi afdelingen kunne arbejde optimalt i. Samtidig ønskede man at få fjernet unødvendige manuelle processer.

Ampleos løsning

En stor del af Dansk Blindesamfunds støttere er af en generation, der stadig betaler via girokort. Førhen sørgede en robotautomatisering for at læse de håndskrevne girokort, men resultatet var et Excel ark med data, der ikke var sat i system, og det var derfor en ren manuel opgave at få styr på det. Ampleo lavede istedet et system, hvor 90% kunne automatiseres – og den manuelle håndtering af data blev dermed kraftigt elimineret.

Udover automatiseringen implementerede Ampleo et CRM-system, der lige præcis understøttede Fundraising-afdelingen i de opgaver, de havde.

I måneden op til at det nye system skulle gå i luften, lavede Ampleo en test-version af det nye CRM-system, hvor småfejl kunne korrigeres. Det gav en kæmpe tryghed, især for økonomiafdelingen, og det var med til at gøre implementeringen af det nye system til en succes.

Resultat

Dansk Blindesamfund har i dag et system, hvor de kan bruge langt mere tid på fundraising aktiviteter end tidligere, og CRM-systemet har derfor været med til at frigøre menneskelige ressourcer til at arbejde med det, der rent faktisk giver værdi for organisationen.

 

Derfor valgte Dansk Blindesamfund Ampleo

Ampleo bød sammen med andre virksomheder på et CRM-system, der både kunne fungere til fundraising og økonomi. Ampleo vandt opgaven, da vi forstod organisationen, forretningen og behovet. Dette afspejlede sig i vores tilbud, som var hverken mere eller mindre end det, som Dansk Blindesamfund rent faktisk havde brug for. Det betød også, at  den samlede omkostning for Dansk Blindesamfund var lavere end ved de andre tilbud.