ESG Rapportering

Mange virksomheder har udfordringer omkring ESG-rapportering, Især med at finde vejen til hvordan det skal gribes an. Der ingen der er ens, alle har hver deres udfordring som skal løses individuelt. Vi har løsningen.

ESG rapportering handler om data

Den samlede ESG-Rapport er som bekendt en opgørelse af en lang række data, udfordringen ligger i at indsamle og strukturere de data.

Udfordringen i indsamlingen af data kan være, at kilderne enten er svært tilgængelige, måske har kilden ikke valide data eller er i en form, som er vanskelige at tolke. Heldigvis er der andre data som er let tilgængelige og klar til brug. Men hvor skal data hen, hvordan skal data opbevares?

Strukturering

Man kan få data leveret på mange måder, alt lige fra tilsendte PDF-filer, tekst dokumenter, regneark, filer osv. Man kan gemme dem på lige så mange måder.

Det er ofte her det går galt. En datafil, der bliver overset, store uoverskuelige regneark. Der ligger et stort arbejde i at flytte data fra at være ustrukturerede til at blive data, der er let forståelige og giver mening, så man kan lave det endelige ESG-regnskab.

ESG løsning tilpasset din virksomhed

Med udgangspunkt i vores ESG løsning og andre byggeklodser, kan vi i samarbejde skabe den løsning der passer til jeres processer, kontroller og ikke mindst compliance.

Kernen i løsningen er den løbende registrering af data og de forhold, der danner grundlaget for den endelige rapportering. Vi sikrer at alle registreringer har revisionsspor samt logs af ændringer.

Der kan opsættes et ubegrænset antal registrerings parametre, herunder omregningsfaktorer. Derudover understøtter vi registreringer i alle faser.

Når selve registreringen af data er på plads, kan du bygge på, så man får bedre overblik, som eks. historik på det, der skaber vejen til data.

Det kan eksempelvis være i form af lister over leverandører med tilhørende definitioner af, hvilke data man skal have fra hver enkelt og i hvilken form man kan få det. Hvor ofte ønsker man at få data, eller andre elementer som kan give overblik og kan gøre en ESG Rapportering så effektiv som muligt.

Optimering af ESG-rapportering med Microsoft Power Apps: En Effektiv IT-løsning

I takt med stigende fokus på bæredygtighed og ansvarlighed er virksomheder i dag underlagt krav om at rapportere om deres miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige (ESG) præstationer. Ampleo har udviklet en IT-løsning, der simplificerer og forbedrer ESG-rapporteringen.

ESG-rapportering refererer til en virksomheds indberetning af dens indvirkning på miljøet, samfundet og forvaltningen. Dette inkluderer områder som miljøpåvirkning, mangfoldighed og inklusion, arbejdskraftspraksis, etik og korruption. Eksempler på ESG-indikatorer kan omfatte kulstofaftryk, ligestilling på arbejdspladsen og CSR-initiativer.

Traditionel ESG-rapportering kan være en kompleks og tidskrævende proces. Manuelle dataindsamlinger, risikoen for fejl og manglende standardisering kan gøre det svært for virksomheder at opfylde rapporteringskravene korrekt og effektivt.

Fordele ved en IT-løsning til ESG-rapportering:

  1. Automatisering af Dataindsamling: automatisk indsamling af data fra forskellige kilder, hvilket reducerer risikoen for fejl og sparer tid.
  2. Brugervenlighed: Power Apps er let at bruge, hvilket gør det muligt for ikke-tekniske brugere at oprette og tilpasse applikationer efter behov.
  3. Integration med Eksisterende Systemer: Power Apps kan integreres med andre Microsoft-værktøjer og tredjepartsapplikationer, hvilket sikrer en problemfri datatransmission mellem systemer.

Med Ampleos IT-løsning kan I optimere jeres ESG-rapporteringsproces. Løsningen kan automatisere indsamling af data fra relevante bidragere, generere visuelle rapporter og identificere områder, hvor virksomheden kan forbedre sin bæredygtighedspræstation.

Ved at anvende Ampleos IT-løsning til ESG-rapportering kan virksomheder opnå en mere effektiv, nøjagtig og bæredygtig tilgang til at opfylde kravene i dagens komplekse forretningsmiljø. Den teknologiske løsning gør det muligt for virksomheder at demonstrere deres forpligtelse til bæredygtighed på en transparent og struktureret måde.

Se Webinar om ESG Rapportering

Den 16. januar 2024 afholdt vi et webinar om Ampleos ESG løsning. Du kan se med her.