IT-løsninger skræddersyet til din virksomhed

Ampleo udvikler IT-løsninger, der understøtter salgsprocesser, kundeservice, og andre forretningskritiske områder.

Ampleo’s IT-konsulenter udvikler IT-løsninger, der understøtter salgsprocesser, kundeservice, og andre forretningskritiske områder.

Med automatisering af manuelle opgaver og processer, hjælper vi til at øge effektiviteten i mange virksomheder, som oplever, at de kan spare tid og ressourcer på at  automatisere gentagne opgaver og måden de gør ting på.

Dette er især vigtigt i forretningsmæssige sammenhænge, hvor virksomheder kan håndtere større mængder data og brugere uden at skulle øge arbejdsstyrken i samme takt.

Skab stærke kundeoplevelser med gode IT-løsninger

En god IT-løsning kan forbedre kundeoplevelsen ved at levere brugervenlige grænseflader, hurtigere responstider og personlig tilpasning. Dette kan øge kundetilfredsheden og loyaliteten hos jeres kunder. Ja, det kan såmænd også øge medarbejder tilfredsheden at arbejde mere effektivt.

Vi er klar

Ampleo er specialister i at hjælpe virksomheder med at udvikle gode og brugbare IT-løsninger.
Vi gør det med udgangspunkt i jdin virksomheds ønsker og behov.
Hverken mere eller mindre.

Skab medejerskab til digital transformation

Generelt set afhænger det største udbytte af IT-løsninger af virksomhedens tilgang til, hvordan man ønsker at være en arbejdsplads, der skaber en sund og effektiv arbejdsproces. Det giver gevinst, når man investerer i digital transformation, drøfter forbedringer og værdier forbundet med digitalisering. Samtidig kan det være med til at sikre en etisk forsvarlig brug af ny teknologi og data.

Arbejd smartere og hurtigere

Få adgang til analyser, når og hvor du har brug for det. Alle de data din virksomhed ejer, kan vi hjælpe med at strukturere og analyserer så I dermed udnytter jeres data på måder, der kan føre til bedre beslutningsprocesser og dybere forståelse af jeres forretning.

Styrket konkurrenceevne

Virksomheder, der investerer i de rette IT-løsninger, opnår en konkurrencefordel ved at udnytte ressourcerne bedre end deres konkurrenter. Ofte med en tydelig og mærkbar positiv forskel for kunderne.

Selvom omkostningerne til udvikling af en IT-løsning kan synes betydelige, kan det på lang sigt føre til besparelser ved at erstatte manuelle processer og reducere fejl og ineffektivitet.

IT-løsninger hos Ampleos kunder

Mere fokus på medlemmerne blev et farvel til ERP

Vi blev kontaktet af en fagforening med over 60.000 medlemmer. Fagforeningen havde en ambitiøs vækststrategi hvor de blandt andet gerne ville have, at flere medlemmer skulle finde fagforeningen relevant og bruge fagforeningen aktivt. Samtidig ville de gerne have flere medlemmer. For at nå deres mål, havde fagforeningen valgt at udskifte deres tidligere medlemsløsning.   Ønske om ... Læs Mere

To nye IT-Løsninger blev redningen på et stort problem

På et eller andet tidspunkt hober de små administrative arbejdsgange sig op, og fylder en for stor del af medarbejdernes arbejdstid. Det var der, den danske afdeling af World Animal Protection var, da Ampleo mødte virksomheden første gang. På daværende tidspunkt havde WAP en medlemsløsning, som fungerede fint nok til den daglige drift. De havde  ... Læs Mere

Byggeprojektplanlægning og økonomisk overblik

Region Hovedstadens Center for Ejendomme er ansvarlige for at opføre og vedligeholde regionens bygninger, herunder alle hospitalerne i regionen. Der er mange projekter af stor kompleksitet, der skal styres, både hvad angår fremdrift og økonomi. Processen var styret i en kombination af håndskrevne dokumenter og Excel-ark. Dette gjorde arbejdet ineffektivt og risikabelt. Dette medførte at ... Læs Mere

Fra Excel til CRM – Styr på salget og leverancen

Da Ampleo mødte kunden, var det en relativt lille virksomhed. De havde mange administrative opgaver, der blev løst manuelt. Det fungerede fint på grund af virksomhedens størrelse. Men da virksomheden begyndte at vokse i højt tempo, vurderede de hurtigt, at de ikke kunne fortsætte deres vækst og samtidig være effektive, hvis ikke de fik struktureret ... Læs Mere

IT-systemer må ikke stå i vejen for fundraising

Dansk Blindesamfund er en interesseorganisation, der hver dag arbejder for mennesker med synshandicap. Dette arbejde sker gennem fundraising midler fra støttere, og det er derfor afgørende, at de ansatte kan bruge så meget af deres tid på netop fundraising. Dansk Blindesamfund havde et CRM-system, som de brugte til at administrere deres støttere. Systemet var gammelt, ... Læs Mere

Problemfri integration mellem Marketing Automation og CRM

Danmarks Naturfredningsforening stod overfor et større IT-Projekt, hvor de skulle have en ny marketingplatform, der blandt andet skulle kunne snakke sammen med deres CRM-System. Der var altså brug for en integration mellem CRM og HubSpot. Ampleos løsning Ampleo har udviklet en connector, der nemt kan integrere Microsoft Dynamics 365 med andre systemer. Eks marketingplatforms som ... Læs Mere

Selv generalforsamlinger kan automatiseres

Cubus Administration hjælper andelsboligforeninger, ejerforeninger, udlejningsejendomme, gårdlaug mv med at administrere en række forskellige opgaver, så bestyrelsen sikrer sig, at det sker professionelt. Det kan eksempelvis være afholdelse af generalforsamlinger, bogføring og regnskaber samt kommunikation med eksterne partnere, såsom revisor og bank. Cubus Administration har en lang række foreninger som de hjælper med den daglige drift. Denne administration har ... Læs Mere

CRM-System blev genetableret og tilføjet nye automatiske løsninger

CBS Executive er en erhvervsdrivende fond, som blev skabt i 1991. Fonden har altså mere end 20 års erfaring i at udvikle vidensbaserede ledelseskurser og uddannelsesforløb med branchespecifikt fokus for både offentlige og private organisationer. En af de vigtige processer, som deres CRM-System skal håndtere, er arbejdet med leadgenerering, som er essentielt i forhold til ... Læs Mere

Flere kunder og hurtigere svartid med CRM

Adecco en af verdens største vikar- og rekrutteringsvirksomheder. De matcher hver dag mennesker med det rette job eller den rette opgave. For en virksomhed som Adecco er det altafgørende, at potentielle kunder hurtigt får svar på deres henvendelser, samt at der følges op på eksisterende kunder. Da Adecco tog kontakt til Ampleo, havde de allerede ... Læs Mere